Kamza, M., Kusnafizal, T., Yusrizal, M., & Yanti, U. (2023). Teungku Abdul Djalil: Political Hack “Hakko Ichiu” and Founder of the Indonesian Opposition to the Japanese Occupation. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1), 175-194. doi:10.26811/peuradeun.v11i1.776