Herman, H., Kurniawan, A., & Idris, J. (2023). The Capability of Humanskill of the Madrassa Principal Leadership in Managing Human Resources in MAN 2 West Aceh. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(1), 323-344. doi:10.26811/peuradeun.v11i1.794